Raumbelegung

Bei Buchungen wenden Sie sich bitte an das Pfarrbüro!
30.01.2023060708091011121314151617181920212223
001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045
Karl-Borromäus-Haus 
ALT_Unten_Saal belegt 
Franziskushaus 
F_1_Etage_Billiardraum belegt 
F_Erdgeschoss_Kaminzimmer belegt 
Fahrzeuge 
FOX belegt 
31.01.2023060708091011121314151617181920212223
001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045
Pfarrheim St. Ludger 
NS_Großer Saal belegt 
NS_Gruppenraum belegt 
Haus der Begegnung 
K_Gruppenraum belegt 
K_Küche belegt 
K_Saal belegt 
Franziskushaus 
F_1_Etage_Billiardraum belegt 
F_1_Etage_Doppelraum belegt 
F_Erdgeschoss_Kaminzimmer belegt 
F_Erdgeschoss_Saal belegt 
01.02.2023060708091011121314151617181920212223
001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045
Karl-Borromäus-Haus 
ALT_Unten_Saal belegt belegt 
Pfarrheim St. Ludger 
NS_Großer Saal belegt 
Haus der Begegnung 
K_Küche belegt 
K_Saal belegt angefragt 
Johanneshaus Thüle 
TH_Ehem. Bücherei belegt 
TH_Küche belegt 
TH_Saal belegt 
Begegnungsstätte Markhausen 
MH_Keller_Spielraum belegt 
Franziskushaus 
F_ Erdgeschoss_Küche belegt 
F_1_Etage_Doppelraum belegt belegt belegt 
F_2_Etage_72StundenRaum belegtbelegt 
F_Erdgeschoss_Kaminzimmer belegt belegt 
F_Erdgeschoss_Saal belegtbelegt 
Fahrzeuge 
Crafter belegtbelegt 
02.02.2023060708091011121314151617181920212223
001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045
Karl-Borromäus-Haus 
ALT_unten_Küche belegt 
ALT_Unten_Saal belegt 
Pfarrheim St. Ludger 
NS_Großer Saal belegt 
NS_Thekenraum belegt 
Haus der Begegnung 
K_Küche belegt 
K_Saal belegt 
Johanneshaus Thüle 
TH_Ehem. Bücherei belegt 
TH_Saal belegt belegt 
Begegnungsstätte Markhausen 
MH_Kaminzimmer angefragt 
MH_Keller_Spielraum belegt 
MH_Saal belegt 
Franziskushaus 
F_1_Etage_Billiardraum belegt 
F_1_Etage_Doppelraum belegt 
F_Erdgeschoss_Kaminzimmer belegt belegt 
F_Erdgeschoss_Saal belegt belegt 
03.02.2023060708091011121314151617181920212223
001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045
Karl-Borromäus-Haus 
ALT_oben_Gruppenraum belegt 
ALT_Unten_Kaminzimmer belegt 
ALT_unten_Küche belegt 
ALT_Unten_Saal belegt 
Johanneshaus Thüle 
TH_Ehem. Bücherei belegt 
TH_Saal belegt belegt 
Franziskushaus 
F_ Erdgeschoss_Küche belegt 
F_1. Etage_Krabbelraum belegt 
F_1_Etage_Doppelraum belegt belegt 
F_Erdgeschoss_Kaminzimmer belegt 
F_Erdgeschoss_Saal belegt belegt 
Fahrzeuge 
Crafter belegt 
FOX belegt 
Beamer, Leinwand, Stehtische, Pavillon, Lichtanlagen etc. 
Bühne belegt 
04.02.2023060708091011121314151617181920212223
001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045
Karl-Borromäus-Haus 
ALT_oben_Gruppenraumbelegt 
ALT_Unten_Kaminzimmerbelegt 
ALT_unten_Küchebelegt 
ALT_Unten_Saalbelegt belegt 
Johanneshaus Thüle 
TH_Ehem. Bücherei belegt 
Franziskushaus 
F_Erdgeschoss_Kaminzimmerbelegt 
F_Erdgeschoss_Saalbelegt 
Beamer, Leinwand, Stehtische, Pavillon, Lichtanlagen etc. 
Bühnebelegt 
05.02.2023060708091011121314151617181920212223
001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045
Karl-Borromäus-Haus 
ALT_Unten_Saal belegt 
Beamer, Leinwand, Stehtische, Pavillon, Lichtanlagen etc. 
Bühnebelegt