Raumbelegung

20.10.2021060708091011121314151617181920212223
001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045
Franziskushaus 
F_Erdgeschoss_Saal belegt 
21.10.2021060708091011121314151617181920212223
001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045
Karl-Borromäus-Haus 
ALT_oben_Gruppenraum belegt 
ALT_unten_Küche belegt 
ALT_Unten_Saal belegt belegt 
Johanneshaus Thüle 
TH_Saal belegt 
Begegnungsstätte Markhausen 
MH_Keller_Spielraum belegt 
Franziskushaus 
F_2_Etage_72StundenRaum belegt 
F_Erdgeschoss_Kaminzimmer belegt 
Fahrzeuge 
Crafter00:00 bel 
22.10.2021060708091011121314151617181920212223
001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045
Pfarrheim St. Ludger 
NS_Großer Saal belegt 
Johanneshaus Thüle 
TH_Ehem. Bücherei belegt 
TH_Saal belegt 
Franziskushaus 
F_Erdgeschoss_Saal belegt 
Fahrzeuge 
Crafter00:00 bel 
Beamer, Leinwand, Stehtische, Pavillon, Lichtanlagen etc. 
Beamer INFOCUS weißes Gerät  
Kofferleinwand groß  
23.10.2021060708091011121314151617181920212223
001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045
Johanneshaus Thüle 
TH_Ehem. Bücherei belegt 
Franziskushaus 
F_ Erdgeschoss_Küche  
F_2_Etage_72StundenRaum  
F_Erdgeschoss_Kaminzimmer  
F_Erdgeschoss_Saal  
Fahrzeuge 
Crafter00:00 bel 
Beamer, Leinwand, Stehtische, Pavillon, Lichtanlagen etc. 
Beamer INFOCUS weißes Gerät belegt 
Kofferleinwand groß belegt 
Pavillon belegt 
24.10.2021060708091011121314151617181920212223
001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045
Franziskushaus 
F_2_Etage_72StundenRaumbel 
F_Erdgeschoss_Kaminzimmerbelegt
F_Erdgeschoss_Saalbelegt
Fahrzeuge 
Crafter00:00 bel 
Beamer, Leinwand, Stehtische, Pavillon, Lichtanlagen etc. 
Beamer INFOCUS weißes Gerät belegt 
Kofferleinwand groß belegt 
25.10.2021060708091011121314151617181920212223
001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045
Karl-Borromäus-Haus 
ALT_oben_Gruppenraum belegt 
ALT_Unten_Saal belegt 
Johanneshaus Thüle 
TH_Ehem. Bücherei belegt 
TH_Saal belegt 
Franziskushaus 
F_Erdgeschoss_Kaminzimmer belegt 
Fahrzeuge 
Crafter00:00 bel 
26.10.2021060708091011121314151617181920212223
001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045
Begegnungsstätte Markhausen 
MH_Keller_Spielraum belegt 
Franziskushaus 
F_Erdgeschoss_Saal belegt 
Fahrzeuge 
Crafter00:00 bel