Raumbelegung

Bei Buchungen wenden Sie sich bitte an das Pfarrbüro!
05.06.2023060708091011121314151617181920212223
001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045
Karl-Borromäus-Haus 
ALT_Unten_Saal belegt 
Haus der Begegnung 
K_Küche belegt 
K_Saal belegt 
Johanneshaus Thüle 
TH_Gruppenraum belegt 
Franziskushaus 
F_1_Etage_Billiardraum belegt 
F_1_Etage_Doppelraum belegt belegt 
F_2_Etage_72StundenRaum belegt 
F_Erdgeschoss_Kaminzimmer belegt 
F_Erdgeschoss_Saal belegt 
06.06.2023060708091011121314151617181920212223
001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045
Karl-Borromäus-Haus 
ALT_unten_Küche belegt 
ALT_Unten_Saal belegt 
Pfarrheim St. Ludger 
NS_Großer Saal belegt 
NS_Gruppenraum belegt 
Haus der Begegnung 
K_Gruppenraum belegt 
K_Küche belegt belegt 
K_Saal belegt 
Begegnungsstätte Markhausen 
MH_Keller_Spielraum belegt 
MH_Saal belegt 
Franziskushaus 
F_1_Etage_Billiardraum belegt 
F_1_Etage_Doppelraum belegt 
F_Erdgeschoss_Kaminzimmer belegt 
F_Erdgeschoss_Saal belegt belegt 
Fahrzeuge 
Crafter belegt 
07.06.2023060708091011121314151617181920212223
001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045
Karl-Borromäus-Haus 
ALT_Unten_Saal belegt 
Pfarrheim St. Ludger 
NS_Großer Saal belegtbelegt 
Haus der Begegnung 
K_Küche belegt 
K_Saal belegt belegt 
Johanneshaus Thüle 
TH_Ehem. Bücherei belegt 
TH_Küche belegt 
TH_Saal belegt 
Begegnungsstätte Markhausen 
MH_Keller_Spielraum belegt 
Franziskushaus 
F_ Erdgeschoss_Küche belegt 
F_1_Etage_Doppelraum belegt belegt belegt 
F_2_Etage_72StundenRaum belegtbelegt 
F_Erdgeschoss_Kaminzimmer belegt belegt 
F_Erdgeschoss_Saal belegt belegt 
Fahrzeuge 
Crafter belegt 
08.06.2023060708091011121314151617181920212223
001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045
Karl-Borromäus-Haus 
ALT_unten_Küche belegt 
ALT_Unten_Saal belegtbelegtbelegt 
Pfarrheim St. Ludger 
NS_Großer Saal belegt 
NS_Thekenraum belegt 
Haus der Begegnung 
K_Saal belegt 
Johanneshaus Thüle 
TH_Saal belegt belegt 
Franziskushaus 
F_1_Etage_Billiardraum belegt 
F_1_Etage_Doppelraum belegt 
F_2_Etage_72StundenRaum belegt 
F_Erdgeschoss_Kaminzimmer belegt 
09.06.2023060708091011121314151617181920212223
001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045
Karl-Borromäus-Haus 
ALT_oben_Gruppenraum belegt 
ALT_Unten_Kaminzimmer belegt 
ALT_unten_Küche belegt 
ALT_Unten_Saal belegt 
Johanneshaus Thüle 
TH_Ehem. Bücherei belegt 
TH_Saal belegt 
Franziskushaus 
F_ Erdgeschoss_Küche belegt 
F_1. Etage_Krabbelraum belegt 
F_1_Etage_Doppelraum belegt 
F_Erdgeschoss_Saal belegt belegt 
Fahrzeuge 
Crafter belegt 
FOX belegt 
10.06.2023060708091011121314151617181920212223
001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045
Karl-Borromäus-Haus 
ALT_oben_Gruppenraum belegt 
ALT_Unten_Kaminzimmer belegt 
ALT_unten_Küche belegt 
ALT_Unten_Saal belegt 
Haus der Begegnung 
K_Gruppenraum belegt 
K_Küche belegt 
K_Saal belegt 
Johanneshaus Thüle 
TH_Ehem. Bücherei belegt 
Begegnungsstätte Markhausen 
MH_Saalbel 
Fahrzeuge 
Crafterbelegt 
11.06.2023060708091011121314151617181920212223
001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045001530450015304500153045
Karl-Borromäus-Haus 
ALT_Unten_Saal belegt 
Begegnungsstätte Markhausen 
MH_Saalbel 
Fahrzeuge 
Crafterbelegt